dilluns, 19 de novembre del 2012

Subtilitates Naturae. Aspectes cosmològics a l’obra d’Hildegarda de Bingen

Subtilitates Naturae. Aspectes cosmològics a l’obra d’Hildegarda de Bingen
Georgina Rabassó (Universitat de Barcelona)

Dilluns, 26 de novembre de 2012 - 16:00
Sala d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya
Institució Milà i Fontanals
Carrer Egipcíaques, 15-Barcelona

Segona sessió de la nova edició del Seminari d’Estudis Doctorals, organitzat pel Seminari d’Estudis Doctorals (Estudis Medievals) del Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona) i l’Associació de Recerca i Difusió InTerdisciplinària en Cultures Medievals (ARDIT), amb el suport de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). 

Les descripcions al·legòriques i visionàries de l’univers material que Hildegarda de Bingen (1098-1179) exposa en les seves obres Sciuias i Liber diuinorum operum s’analitzen en la tesi doctoral des de la perspectiva de dur a la superfície els plantejaments físics subja-cents. Una presentació similar de la cosmologia hildegardiana es troba en el llibre Cause et cure, obra anònima conservada en un ma-nuscrit del segle XIII l’edició crítica de la qual (Moulinier, 2003) ha obert un nou camp d’investigació en relació amb la filosofia natural de la magistra renana. Les dues hipòtesis que articulen la recerca en curs són, d’una banda, l’existència d’un desenvolupa-ment en espiral que alhora vincula i diferencia les dues imatges del món que mostra Hildegarda i, de l’altra, que el motor principal de l’esmentat desenvolupament teòric és la seva inspiració en la cos-mologia del Timaeus de Plató. La tesi doctoral pretén ser una apor-tació a l’estudi de l’obra d’Hildegarda de Bingen i una contribució a ampliar els límits establerts per la crítica al fenomen conegut com el descobriment de la natura del segle XII.

Seminari d’Estudis Doctorals – Estudis Medievals Institució Milà i Fontanals CSIC -
Barcelona tel. 93 442 3489

Associació de Recerca i Difusió InterDisciplinària en Cultures Medievals (ARDIT)

 COORDINACIÓ I INFORMACIÓ
Albert Reixach Sala - areixach@imf.csic.es
Araceli Rosillo Luque - araceli.rosillo@gmail.com
Marta Segarrés Gisbert - msegarres@ub.edu

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada