dijous, 12 de setembre del 2013

"El sistema financer al final de l'edat mitjana: instruments i mètodes"

Els dies 19 i 20 de setembre de 2013, se celebrarà el Seminari titulat "El sistema financer al final de l'edat mitjana: instruments i mètodes", organitzat per l'Institut de Recerca Històrica-Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona i el Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals (CSIC-Barcelona).


Les sessions tindran lloc al Parador Ducs de Cardona (Castell de Cardona, s/n, Cardona)

Durant les darreres dècades, la historiografia ha detectat com el crèdit, en les seves diferents formes, amarava el conjunt de la societat de l’Occident baixmedieval, fins al punt d’esdevenir un dels elements clau en el desenvolupament de la crisi dels segles xiv i xv.

Ara bé, encara no es coneix prou bé com s’articularen ni quin fou el nivell d’integració de totes aquestes variades formes de crèdit. Dit en altres paraules, resulta difícil establir quins foren els primers passos en la construcció d’un sistema complex que abastà tant l’àmbit públic com el privat, i que connectà i donà servei a un ampli espectre social i territorial.


Per tal de conèixer millor aquest procés, així com les característiques precises i l’abast del sistema financer que apareix al final de l’època medieval, és necessari estudiar, abans de res, els seus elements estructurals. Amb aquesta premissa, l’objectiu del workshop serà l’anàlisi comparativa dels instruments de crèdit i dels mètodes financers emprats per diferents tipus d’agents tant en l’àmbit públic com en el privat, tant a la ciutat com al camp. Concretament, es proposen tres línies d’estudi fonamentals:


1) origen, característiques i difusió de determinats instruments formals de crèdit: contractes públics, instruments privats, obligacions en cort jurisdiccional...
2) característiques, difusió i usos dels registres comptables, parant un esment especial a les relacions creditícies que s’hi amaguen;
3) agents financers i estructura de negocis: companyies, societats, taules de canvi i altres formes d’organització comercial i financera.Programa i més informació:  
http://www.imf.csic.es/web/fckfiles/file/Diptic%20Seminari%20Cardona.pdf

Organització
El seminari s’emmarca en el desenvolupament dels projectes de recerca:
Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV (ref. HAR2011-27121). Investigador principal: Pere Orti Gost
Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (s. XIV-XV): métodos, agentes, redes
(ref. HAR2011-24839). Investigador principal: Pere Verdés Pijuan
I constitueix una de les activitats del grup de recerca consolidat:
Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval
(ref. 2009 SGR 1367). Investigador principal: Manuel Sánchez Martínez
Xarxa de recerca Arca Comunis. Coordinador: Ángel Galán Sánchez
Institucions participants:
Institució Milà i Fontanals (CSIC)
Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Ajuntament de Cardona
Coordinació: Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan
Lloc de celebració: Parador Ducs de Cardona (Castell de Cardona, s/n, Cardona)
Més informació: Secretaria del Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica)
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Pl. Ferrater Móra, 1 - 17071 Girona.
Tel. (+34) 972 418 945 i (+34) 972 418 231
dir.irh@udg.edu

1 comentari:

  1. Hi ha alguna pàgina web on hi hagi la informació sobre aquests sistemes financers?

    ResponElimina