dimecres, 17 de setembre del 2014

TRIPULACIONS I VAIXELLS A LA MEDITERRÀNIA MEDIEVAL: FONTS I PERSPECTIVES COMPARADES DES DE LA CORONA D’ARAGÓ


SEMINARI INTERNACIONAL: "TRIPULACIONS I VAIXELLS A LA
MEDITERRÀNIA MEDIEVAL: FONTS I PERSPECTIVES COMPARADES DES DE LA
CORONA D’ARAGÓ"

BARCELONA, MUSEU MARÍTIM, 25 I 26 DE SETEMBRE DEL 2014


 Per bé que l’estudi de l’expansió política i mercantil de la Corona d’Aragó a la Mediterrània medieval hagi tingut sempre, necessàriament, la història marítima i naval com a rerefons, la historiografia s’ha ocupat ben poc, atenent de manera específica a les fonts documentals, de les qüestions directament relacionades amb la realitat social i les migracions de la gent de mar, els professionals vinculats amb la navegació i la construcció naval, les seves condicions de vida i de treball, el tràfic i adquisició de materials en brut i d’eines i productes manufacturats destinats a la construcció naval i a la navegació, l’explotació de recursos naturals del territori per fomentar-les, els armaments i l’organització de les flotes, o les característiques tècniques de la navegació.

A través d’estudis de cas i de la presentació de panoràmiques més generals, aquest seminari internacional es planteja un doble objectiu: d’una banda, començar a explorar, des d’una perspectiva oberta i comparada, els fons, les fonts i les tipologies documentals que es conserven als arxius de l’antiga Corona d’Aragó que contenen informació susceptible de poder contribuir a fer avançar el coneixement de tots aquests aspectes; d’una altra, contrastar l’exemple catalanoaragonès amb la realitat d’altres indrets de la Mediterrània i de la península ibèrica.

Tot plegat, amb voluntat de treball conjunt i de projecció futura tant a nivell analític com de tractament heurístic, ja que habitualment cal fer front a una gran diversitat de fonts que, sovint, són difícils d’abordar metodològicament per la gran riquesa i varietat d’informacions que contenen.


Coordinació científica: Roser Salicrú i Lluch (rsalicru@imf.csic.es)
Organització i finançament:
- Projectes de recerca “La Corona d’Aragó a la Mediterrània tardomedieval. Interculturalitat, mediació, integració i transferències culturals” (MICINN HAR2010-16361) i “Tripulacions, armaments, construcció naval i navegació a la Mediterrània medieval” (MINECO HAR2013-48433-C2-1-P) i grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya CAIMM (La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani, 2014 SGR 1559). Departament de Ciències Històriques – Estudis Medievals, Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona)
- Museu Marítim de Barcelona

PROGRAMA

Dijous 25 de setembre

9.00 - 9.30 h  Recepció, benvinguda i presentació

9.30 - 10.45 h
-Ramon J. Pujades (Arxiu de la Corona d’Aragó), Fonts documentals per a l’estudi de la navegació medieval a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Una visió panoràmica
-Ricard Urgell (Arxiu del Regne de Mallorca), Fonts documentals de l’Arxiu del Regne de Mallorca sobre el món nàutic a la Baixa Edat Mitjana

Debat

10.45 - 11.15 h Pausa - cafè

11.15 - 13 h
-Enrico Basso (Università di Torino), Equipaggi, navi e cantieri nella documentazione medievale ligure
-Angela Orlandi (Università di Firenze), Dalla terra al mare: il carteggio datiniano nello studio della navigazione
-Gemma Teresa Colesanti (ISSM-CNR, Nàpols), Rosanna Alaggio (Università del Molise), Dai pochi registri ai numerosi calafati: la documentazione sulle flotte e le attività marinare di epoca aragonese nel Regno di Napoli

Debat

13 - 15 h Pausa – dinar

15 - 16.45 h
-Mauro Bondioli (Zadar University), Mariangela Nicolardi (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne), Il segreto dei proti: fonti e studi di costruzione navale veneziana dal XIII al XVI secolo
-José Vicente Cabezuelo (Universitat d’Alacant), Armamento de galeras en las atarazanas de Barcelona para la campaña naval de 1359
-Pinuccia Franca Simbula (Università di Sassari), Costruir galere nei cantieri di Barcellona nell’età di Ferdinando il Cattolico

Debat

16.45 - 17.15 h Pausa – cafè

17.15 - 18.30 h
-Eduardo Aznar Vallejo (Universidad de La Laguna), El despacho de embarcaciones en Castilla durante el siglo XV
-Leonardo Soler (Universitat d’Alacant), Naves y mercado naval en Valencia (finales del siglo xiii – mediados del siglo xiv)

Debat

18.30 h  Visita a les Drassanes (edifici i excavacions arqueològiques)

Divendres 26 de setembre

9.30 - 11.15 h
-Antonio Musarrrra (Genova / San Marino), Il mastro in partita doppia di una galea genovese del Trecento: criteri di edizione e problemi di analisi
-David Igual Luis (Universidad de Castilla – La Mancha), El mundo naval y el manifest de mar valenciano (1451-1494)
-Mikel Soberón (Barcelona), El dret d’ancoratge: una font per al coneixement de la flota del segle xv (1439-1491)

Debat

11.15 - 11.45 h. Pausa – cafè

11.45 - 13 h
-Antoni Ortrtega Villoslada (UNED, Palma de Mallorca), de l’església al port: documentació marítima als arxius eclesiàstics mallorquins
-Andrés Díaz Borrrrás (València), Un ejemplo de estructura del mundo marítimo medieval en Valencia

Debat

13 - 15 h Pausa – dinar

15 - 16.15 h
-M. Elisa Varela-Rodríguez (Universitat de Girona), ‘Per bé navegar’. Materials i peces de vaixells en els llibres de comptabilitat de mercaders barcelonins (segles XIV-XV)
-Marcel Pujol i Hamelink (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, Barcelona), Fonts arqueològiques, escrites i iconogràfiques: la complementarietat de les fonts per a l’estudi de les tripulacions i els vaixells de la Mediterrània medieval

Debat

16.15 - 16.45 h  Pausa – cafè

16.45 - 18.30 h
-Mario Orsi (Barcelona), Lletres, comptes i ordinacions per a la gestió d’un recurs estratègic: les xurmes de les galeres a mitjan segle XIV
-Roser Salicrú i Lluch (IMF-CSIC, Barcelona), Els llibres d’acordament de l’arxiu municipal de Barcelona (AHCB) i l’estudi social de les tripulacions: una aproximació comparativa
-Maria Fusaro (University of Exeter), Continuity and change: some considerations on Mediterranean international crews in the long seventeenth century (1570-1700)

Debat

18.30 h Cloenda

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada