dilluns, 5 de març del 2012

El Dinero de Dios : Iglesia y fiscalidad en el Occidente Medieval

Aquest darrer treball de l'investigador de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, Manuel Sánchez Martínez, coeditat amb Denis Menjot, i publicat per la Universitat de Málaga i el Instituto de Estudios Fiscales, té els seus origens en el "Coloquio sobre Iglesia y Fiscalidad en la Edad Media (Siglos XIII-XV)", que es dugué a terme en la Casa de Velàzquez de Madrid entre els dies 22 i 24 de maig de 2008, coordinat per ambdós investigadors (Denis Menjot i Manuel Sánchez-Martínez).

Manuel Sánchez Martínez contribueix ademés amb un capítol del llibre: "La participación de la Iglesia de Cataluña en las finanzas regias (siglos XIII-XIV)". (1)

A més a més dels dos editors citats anteriorment intervenen en el llibre un bon grup d'investigadors: Jean-Louis Biget, Claire Billen, Stéphane Boissellier, Marc Boone, Laurence Buchholzer-Rémy, Jorge Díaz lbáñez, Julián P. Díaz López, Jordi Morelló Baget, José Manuel Nieto Soria, José Antonio Ollero Pina, Pierre Pretou, Albert Rigaudiere, Lydwine Scordia, Kristjan Toosmaspoeg i Herminia Vasconcelos Vilar.
________________________
(1) A més de la seva contribució com a braç o estament en els donatius generals atorgats per les Corts de la Corona d'Aragó a la monarquia i a més de les cada vegada més freqüents dècimes transferides pel papat als sobirans catalanoaragonesos al llarg de la baixa edat mitjana, els eclesiàstics de la Corona van contribuir també a les finances règies mitjançant subsidis particulars sol · licitats pels més diversos motius. L'objectiu principal de les pàgines següents és observar, a través de dos memorials confeccionats en 1414, les característiques d'algunes de les ajudes demanades als eclesiàstics de Catalunya entre mitjans del segle XIII i els llindars del segle XV. https://digital.csic.es/handle/10261/46622

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada