divendres, 3 de maig del 2013

Música y política de estado en la España de la Ilustración: el caso de Moxos, Bolivia, tras la expulsión de los jesuitas (1767)

Fòrum de Música de la Universitat de Barcelona - Curs 2012/2013: Sessió 7


Dijous 16/05/2013 - 18:00 a 19:00 hores
Aula 102 - Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona

"Música y política de estado en la España de la Ilustración: el caso de Moxos, Bolivia, tras la expulsión de los jesuitas (1767)"
MARÍA GEMBERO-USTÁRROZ (CSIC, Instituciò Milà i Fontanals de Barcelona)

Resum:

La regió amazònica de Moxos (al nord-est de l'actual Bolívia) va ser colonitzada per a la corona espanyola a partir de 1682 pels jesuïtes, que van fundar les "missions" o "reduccions", petites poblacions que van aconseguir gran desenvolupament fins a l'expulsió de l'ordre dels dominis hispànics a 1767. La major part de la historiografia ha considerat els vuitanta-cinc anys d'administració jesuítica de Moxos com el període de major prosperitat cultural i musical de la regió, mentre que l'etapa postjesuítica tendeix a percebre com una "Arcàdia perduda", marcada per disminució de població, abandonament de pobles i retrocés econòmic.
 

En aquesta sessió es presentarà, però, una visió substancialment diferent, a partir de nombrosos documents inèdits consultats en arxius d'Espanya, Bolívia, Xile i Perú. Després de l'expulsió dels jesuïtes, la corona espanyola va reorganitzar completament la regió de Moxos, aplicant un complex pla de reformes econòmiques i administratives en què la música va tenir un paper essencial. Governadors de mentalitat il · lustrada, com Llàtzer de Ribera i Miguel Zamora, van fomentar la construcció d'instruments musicals com una de les activitats productives de la zona i reforçar la rica herència musical jesuítica, integrant-la en el nou marc polític. Els mateixos músics, pertanyents a l'elit de la societat indígena, van mantenir els seus privilegis i es van convertir en aliats de la corona espanyola en el procés reformista.

Lectures recomanades:

---Claro Valdés, Samuel. La música en las misiones jesuitas de Moxos. Santiago de Chile: Universidad de
Chile, 1969.
---Gembero-Ustárroz, María. “Enlightened reformism versus Jesuit utopia: Music in the foundation of El
Carmen de Guarayos (Moxos, Bolivia), 1793-1801”, en Music and urban society in colonial Latin
America, ed. Geoffrey Baker y Tess Knighton. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp.
230-245 (estudio), 275-281 (apéndices), 323-327 (notas).
_____. “Integrating musical otherness in a new social order: Indigenous music from Moxos, Bolivia,
under Spanish Governor Lázaro de Ribera (r. 1786-1792)”, Early Music, 40/2 (2012), pp. 237-251.
---Nawrot, Piotr. Indígenas y cultura musical de las reducciones jesuiticas. Vol. 1: Guaraníes, Chiquitos,
Moxos. La Paz, Bolivia: Editorial Verbo Divino, 2000.
---Waisman, Leonardo J. “Urban music in the wilderness: Ideology and power in the Jesuit reducciones,
1609-1767”, en Music and urban society in Colonial Latin America, ed. Geoffrey Baker y Tess
Knighton. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 208-229 (estudio), 320-323 (notas).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada