dimarts, 14 de maig del 2013

“Xarxes: una aproximació als estudis prosopogràfics i a les seves aplicacions"dimarts dia 21 de maig, a les 16h., se celebrarà la vuitena sessió de la nova edició del Seminari d’Estudis Doctorals, organitzat pel Seminari d’Estudis Doctorals (Estudis Medievals) del Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona) i l’Associació de Recerca i Difusió InTerdisciplinària en Cultures Medievals (ARDIT), amb el suport de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i el màster en Cultures Medievals de la UB. La sessió serà impartida per la doctoranda: Delfi-Isabel Nieto-Isabel (Universitat de Barcelona), amb el títol “Xarxes: una aproximació als estudis prosopogràfics i a les seves aplicacions"
 Els estudis de xarxes han desenvolupat un paper central en l’àmbit de les ciències socials des de la dècada dels 70. Entre d'altres aplicacions, aquests estudis s'han fet servir per tal d'entendre la difusió de les idees, els patrons de contagi de malalties, o els paràmetres que regeixen els intercanvis mercantils. La prosopografia, d'altra banda, ha estat des d'antic una disciplina auxiliar destinada a identifi-car els individus com a membres d'un col·lectiu social. En aquesta sessió explorarem les possibilitats que presenta la combinació d'ambdues eines pel que fa a l'elaboració d'hi-pòtesis versemblants en investigació històrica, en particu-lar en època medieval. Hipòtesis que permetin, si més no, albirar els vincles que s'estableixen en el sí dels grups hu-mans, que són, en definitiva, la base sobre la qual es cons-trueix la societat d'una època.

La sessió tindrà lloc a l’aula de seminari (planta 1º) de la Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona, c/ Egipcíaques, 15)
COORDINACIÓ I INFORMACIÓ:
Albert Reixach Sala - areixach@imf.csic.es
Araceli Rosillo Luque - araceli.rosillo@gmail.com
Marta Segarrés Gisbert - msegarres@ub.edu
Esther Tello Hernández –etello@imf.csic.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada