dijous, 5 de maig del 2016

Inspiraciència. Concurs de relats d’inspiració científicaInspiraciència. Concurs de relats dinspiració científica


Termini: fins al 19 de maig

Més informació: inspiraciencia.es


Organitza: Delegació del CSIC a Catalunya i Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC)

Col·laboren: Instituts i delegacions del CSIC en Catalunya, Andalusia, Aragó, Euskadi, Galícia, Madrid i País Valencià

Amb el patrocini: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Amb el suport: Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, Escuela de Escritores, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega,
Associació d’Escriptores en Llengua catalana, Editorial Galaxia, Biblioteques de Barcelona, Xarxa de Biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona,
Asociación de Escritores de Euskadi--Euskadiko Idazleen Elkartea, Euskal Etxea Centre cultural Barcelona, Galtzagorri Elkartea,
Mètode. Revista de Difusió de la Recerca de la Universitat de València, Fundazioa ElHuyarB A S E S
Objecte
Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i literatura d’una manera lúdica i participativa. La ciència i la literatura recorren a la creativitat per encarar nous reptes i combinar-les pot generar noves i fresques idees en direccions imprevisibles. Inspiraciència pretén ser un espai obert a tothom on pensar i imaginar la ciència des de la ficció.
1. Podrà participar qualsevol persona que presenti un relat original, en qualsevol de les llengües del concurs (català, castellà, euskera i galleg), inspirat en una temàtica científica.
2. Els originals estaran escrits en català, castellà, euskera o gallec. Hauran de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altra convocatòria, certamen o premi literari, ni haver estat publicats en cap altre mitjà o bloc personal.
Modalitats i categories
3. El concurs té una única modalitat competitiva:
Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules
4. Els participants podran participar en una de les següents categories:
Adult (a partir de 18 anys), s’entén que els participants són majors d’edat en la data de tancament del termini.
Jove (de 12 a 17 anys) és a dir, els participants són menors de 18 anys en la data de tancament del termini.
5. Cada participant podrà presentar un màxim de quatre relats, sempre que estiguin escrits en llengües diferents. Tots els relats d’un mateix participant han de ser originals, és a dir, no es podrà presentar el mateix relat en llengües diferents.
Presentació dels relats
6. Els participants s'han de registrar a una de les dues categories i poden enviar un relat en qualsevol de les llengües del concurs.
7. Els originals s’hauran de publicar al lloc web del concurs: www.inspiraciencia.es. Prèviament, caldrà registrar-se a través d’un formulari disponible al mateix web.
8. Els participants podran accedir al seu compte amb el nom d’usuari i la contrasenya. El pseudònim serà el nom amb el que se signarà el relats que es vulguin publicar.
9. El termini de presentació de relats es tancarà el 19 de maig de 2016.
Premis
10. Els premis s’atorgaran durant el mes de juny de 2016, en un acte que s’anunciarà oportunament.
11. El concurs contempla un premi institucional per a cada categoria i llengua, i un premi del públic. Els premis seran dispositius electrònics, llibres de divulgació, cursos d’escriptura, la subscripció a una revista de divulgació.
12. L’organització del concurs es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria si considera que les obres presentades no assoleixen la qualitat mínima necessària.
Jurat i criteris de valoració
13. Per als premis institucionals es designarà un jurat que valorarà les contribucions i proposarà els guanyadors. El jurat estarà format per persones de l’àmbit de la cultura en sentit ampli (ciència, literatura, art, divulgació) i s’anunciarà oportunament.
El concurs disposa d’un equip de moderació per a què els relats puguin sortir publicats de manera àgil. Aquest equip s’encarrega també de fer preselecció dels relats que passarà al jurat.
14. Per a valorar els relats es tindrà en compte l’adequació a la temàtica, la qualitat literària, l'originalitat de l'enfocament, a més de la creativitat i la imaginació.
15. Els premis del públic es decidiran a través d’una votació en línia dels participants prèviament registrats. Durant el període de votació, que s’anunciarà oportunament, els participants podran votar els relats que desitgin d’entre els preseleccionats, que coincidiran amb els que valorarà el jurat. 1
El premi del públic premiarà els relats més votats de les dues categoria i modalitat, amb independència de la llengua en la que s’hagin escrit.
Participació
16. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.
17. Els relats guanyadors podran ser publicats en mitjans físics i/o digitals sempre mencionant els noms dels autors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada