divendres, 13 de maig del 2016

Presentació llibre "Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona"


 Presentació llibre "Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona: 
creación y evolución de un dominio compartido (ca. 1118-1462)" [*]
 Eduard Juncosa Bonet 
IMF-CSIC. 18 maig 17:30h.


 La presentació tindrà lloc el proper dimecres 18 de maig de 2016, a les 17:30h, 
a la Sala d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya.

Hi participaran el professor Josep M.ª Salrach (catedràtic d’Història Medieval de la Universitat Pompeu Fabra), el doctor Eduard Juncosa Bonet (autor del llibre) i la doctora Ana Gómez Rabal (directora de la col·lecció “Anejos del Anuario de Estudios Medievales”).
 _________________


Resum: Després d'un prolongat i complex procés d'ocupació i colonització, el senyoriu de Tarragona es va articular com un singular condomini en què els principals poders de la Corona d'Aragó (els comtes-reis i els arquebisbes de l'antiga ciutat imperial) van exercir la jurisdicció manera conjunta. La inicial relació de cooperació entre monarques i prelats a la cúspide del senyoriu aviat va deixar pas a les primeres tensions i confrontacions, que van ser agreujant-se o disminuint d'intensitat segons cada conjuntura, en funció dels intents per acabar amb la dualitat de poders i convertir el domini en patrimoni exclusiu de cadascuna de les parts en litigi, les quals van a utilitzar els diversos mitjans al seu abast per aconseguir tal objectiu. 
Tot i ser múltiples els inconvenients que tot això va implicar als veïns, la competència entre la Corona i la Mitra va dotar a la capital -sabedora del seu gloriós passat i ferma defensora dels seus llibertats- d'un enorme grau d'autonomia, fins al punt que seus ciutadans es vanagloriaven de ser "els pus liberts ciutadans de tota Cathalunya, per quant són de juridicció comuna". 
El present estudi, basat en un ampli ventall de fonts majoritàriament inèdites, pretén desentranyar aquesta realitat des d'una perspectiva històrica i politològica, seguint un recorregut teoricopràctic que aborda des de l'estructura del poder (sorgiment i adopció d'idees i formes polítiques, demografia i institucions) fins a les dinàmiques derivades del seu exercici (rituals i cerimònies d'ingrés al senyoriu, fórmules d'accés a la ciutadania, eleccions municipals i lluites entre bàndols i partits), reflex de l'intens conflicte interseñorial, al mateix temps que expressió de la cultura i l'acció polítiques de la comunitat.

Eduard Juncosa Bonet: és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona (2003, amb premi extraordinari) i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Complutense (2008, amb premis extraordinari i nacional), així com a doctor en Història Medieval per aquesta última Universitat (2014, amb premi extraordinari i menció europea). Des de l'any 2008, és professor ajudant al Departament d'història Medieval de la Universitat Complutense de Madrid. Les seves principals línies d'investigació se centren en les relacions entre els poders civil i eclesiàstic; les teories i formes polítiques (contractualisme polític, humanisme cívic, processos de oligarquització, vies de participació ...); les institucions representatives; l'eclosió i organització dels municipis; els models electorals; els ritus i cerimònies; la imatge del poder ... tot això en el marc de la Corona d'Aragó durant la Plena i Baixa Edat Mitjana.


[*] Eduard Juncosa Bonet, Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona. Creación y evolución de un dominio compartido (ca. 1118-1462), Barcelona, CSIC, 2015 (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 74). ISBN: 978-84-00-10035-3
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada