dijous, 4 d’octubre del 2012

9è Seminari d'Història Medieval

El curs 2012-2013 es celebra la 9a edició del Seminari d'Història Medieval, organitzat pel grup de recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la Institució Milà i Fontanals (CSIC) i el Centre de Recerca d'Història Rural (IRH, UdG).


Organitzat pel grup de recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la Institució Milà i Fontanals (CSIC), el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona) i el projecte de recerca Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV (HAR2011-27121).

Coordinadors: Manuel Sánchez Martínez, Lluís To Figueras i Pere Orti Gost
Lloc de realització: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)
Horari: Divendres a les 11 h.

  • 19 d’octubre de 2012
Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza), La elite de la baja nobleza aragonesa en el siglo XIV: rasgos identitarios y pautas de socialización.

  • 9 de novembre de 2012
Ángel Galán Sánchez (Universidad de Málaga), Los mudéjares de Castilla: una nueva historia y una arqueología en construcción.

  • 14 de desembre de 2012
Josep Maria Salrach Marés (Universitat Pompeu Fabra), Crisi de subproducció, crisi sistèmica... Sobre la natura de les crisis.

  • 11 de gener de 2013
Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid), Isabel la Católica: tópicos y realidades.

  • 22 de febrer de 2013
Monique Bourin (Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne), La naissance des noms de famille: une innovation médiévale.

  • 15 de març de 2013
Giacomo Todeschini (Università di Trieste), Usurai e banchieri: il significato politico dell’economia alla fine del medioevo.

  • 12 d’abril de 2013
Ian Wei (University of Bristol), The University of Paris and the authority of the intellectual in the Middle Ages.

  • 3 de maig de 2013
Vicent Baydal Sala (Institució Milà i Fontanals, CSIC), Catalans, aragonesos i valencians. El naixement de la identitat col·lectiva valenciana durant l’edat mitjana.


PROGRAMA:  http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=GSf_3g9XyIg%3d&tabid=11296&language=ca-ES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada