dilluns, 14 d’abril del 2014

Les ciències endevinatòries en l'estudi de la transmissió cultural a l'Edat Mitjana: La recepció jueva de la geomància àrab

Les ciències endevinatòries en l'estudi de la transmissió cultural a l'Edat Mitjana: La recepció jueva de la geomància àrab
> BLANCA VILLUENDAS SABATÉ (CCHS-CSIC. Madrid)
 
Dimarts, 22 de abril de 2014 - 16:00
Aula petita de seminaris (1ª planta) - Institució Milà i Fontanals
Carrer de les Egipcíaques, 15-Barcelona
 

 
La geomància, o ciència de la sorra, consisteix en l’art-iculació de judicis sobre l’avenir, a partir de la generació de figures confeccionades amb punts sobre sorra o paper. Les figures corres-ponen a les setze combinacions resultants d’agrupar de quatre en quatre dos valors, el de par i el de senars. Els orígens d’aquesta tècnica són encara incerts, tanmateix, és a l’Àfrica del Nord, pels voltants del segle XII, on es troben les primeres evidències de la seva pràctica tal i com es donaria a conèixer posteriorment en llocs molt remots del planeta, mantenint-se en ús fins a dia d’avui.
La comunicació es basarà en l’estudi dels textos geomàn-tics medievals escrits en judeo-àrab (llengua àrab escrita amb ca-ràcters hebreus), que es varen trobar en el dipòsit de textos des-cartats (genizah) de la sinagoga de Ben Ezra al Caire. En primer lloc, oferiré una introducció al funcionament i la història de la tèc-nica en qüestió. A continuació, mostraré una selecció de manus-crits que vaig editar i traduir per a l’elaboració del treball de fi de màster, defensat l’any 2012. Amb la presentació dels manuscrits, es posaran de relleu les característiques de l’adopció de la geomàn-cia per part dels jueus d’àmbit islàmic. Es conclourà amb una re-flexió sobre el valor de les ciències endevinatòries per a conèixer els processos interculturals implicats en la transmissió de saber.

COORDINACIÓ I INFORMACIÓ:
Marta Punsola Munárriz - mpunsola@imf.csic.es
Albert Reixach Sala - areixach@imf.csic.es
Araceli Rosillo Luque - araceli.rosillo@gmail.com
Marta Segarrés Gisbert - msegarres@ub.edu
Esther Tello Hernández - etello@imf.csic.es 
Dimarts 22 de abril

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada