dimecres, 8 de febrer del 2012

Col·loqui "Ser esclau: Dinàmiques socials, identitats, aculturació (Mediterrània i primer Atlàntic, segles XIV-XVII)"

9-10 de febrer 2012 - Barcelona - Institució Milà i Fontanals

Els estudis que han fet emergir l’esclavitud i el captiveri com a constants de les societats europees medievals i modernes són abundants. Sovint, fan al·lusió a la marginalitat de l’esclau, a les transformacions identitàries a les quals es veu abocat, a la seva acceptació o resistència a l’aculturació, a la consistència i riquesa del seu bagatge cultural... Els manlleus de les ciències socials poden ajudar a renovar les aproximacions al fenomen, però són problemàtics.
Arran d’això, el col·loqui es planteja dos objectius: en primer lloc, avançar cap a nous estudis d’història social de l’esclavitud que se centrin en l’esclau i en la seva xarxa de relacions socials, i que siguin capaços d’introduir-hi l’anàlisi de noves fonts i de rellegir les que tradicionalment han estat més explotades; en segon terme, contribuir a l’enriquiment de l’aparell metodològic i interpretatiu de les fonts, potenciant el debat, la reflexió i l’aprofitament de la renovació epistemològica que experimenten l’antropologia i la sociologia històriques.

Comitè científic i organitzador:
Iván Armenteros
(IMF, CSIC, Barcelona)
Daniel Baloup (Casa de Velázquez, Madrid)
Fabienne Guillén (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Roser Salicrú i Lluch (IMF, CSIC, Barcelona)
·Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya «La Corona catalano-aragonesa, l’Islam i el món mediterrani» (2009 SGR 1452)
·Amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
·Projecte de Recerca Finançat pel MICINN «La Corona d’Aragó a la Mediterrània tardomedieval. Interculturalitat, mediació, integració i transferències culturals» (HAR2010-16361)


Coord.: Fabienne Guillén, Roser Salicrú i Lluch
Org.: Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), EURESCL (7e PCRD, Sciences socioéconomiques et humaines)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada