dimecres, 8 de febrer del 2012

"Esclaus africans a Barcelona : la participació catalana en el tràfic negrer de l'edat mitjana"

Ivan Armenteros, participa en la publicació d'un article(1) en la revista "Sàpiens" amb l'assessorament especialitzat.

Durant tota l'edat mitjana, les platges de Barcelona van ser un punt cabdal de compra i venda d'esclaus. Sarraïns, tàrtars i subsaharians compartien penes i treballs en els magatzems i conreus on se'ls feia treballar. De tots, el cas més desconegut i sorprenent és el dels negres africans, capaços d'organiLzar-se en una confraria pionera i de col·laborar en les festes de ta ciutat. Per Sònia Casas (periodista), amb l'assessorament d'Ivan Armenteros (investigador especialitzat en història de l'esclavitud medieval i moderna)


(1) Sònia Casas (text), Iván Armenteros (assessorament): "Esclaus africans a Barcelona: la participació catalana en el tràfic negrer de l'edat mitjana". Sàpiens. Núm. 112 (Gener 2012), p. 28-35.

Per obtenir més informació:
:: FERRER. M' TERESA; MUTGE. JOSEFINA (eds.). De l'esclavlitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l'Edat Mitjana. Barcelona: CSIC. 2000.
:: HEERS, J. Esclavas y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media, València: Edicions Alfons el Magnanim, 1989.
:: PHILlIPS, WILLlAM. La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico. Madrid: Siglo XXI, 1989.
:: VERLlNDEN. CHARLES. L'esdavage dans l'Eurape médiévale (2 vals.). Gant: De Tempel - Royal Universlty of Ghent, 1955 i 197

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada