dilluns, 30 de gener del 2012

Seminari d’Estudis Doctorals INSTITUCIÓ MILÀ I FONTANALS CSIC

Calendari de Sessions (març-juny de 2012)

Dimecres, 28 de març, 16:00h - Institució Milà i Fontanals (CSIC)
"Ciutadania i estrangeria a l’Europa mediterrania de la Baixa Edat Mitjana. Integració, exclusió i proteccionisme a la Barcelona del segle XV"
Carolina Obradors Suazo (Institut Europeu de Florència)
Dimarts, 17 d’abril, 16:00h - Institució Milà i Fontanals (CSIC)
"Las artes de canto llano impresas en el mundo ibérico renacentista: contenido medieval y pensamiento moderno"
Ascensión Mazuela-Anguita (Institució Milà i Fontanals, CSIC)
Dimarts, 8 de maig, 16:00h - Institució Milà i Fontanals (CSIC)
"Procesiones litúrgicas de intramuros: rúbricas, textos y música en los códices aragoneses bajomedievales"
David Andrés-Fernández (Universidad de Zaragoza)
Dimarts, 5 de juny, 16:30h - Universitat de Barcelona
"El vocabulari tèxtil a la documentació llatina de Catalunya a l’Alta Edat Mitjana"
Laura Trias Ferri (Universitat de Barcelona)

COORDINACIÓ I INFORMACIÓ
J.M. Jaime - jjaime@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 288
A. Reixach - areixach@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 288

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada