divendres, 23 de desembre del 2011

Dimarts 21 de febrer: "La posterioritat inoportuna com a pensament d’estat i doxa acadèmica sobre els fills de la migració"

"La posterioritat inoportuna com a pensament d’estat i doxa acadèmica sobre els fills de la migració. Una comparació Espanya-Itàlia".


Luca Queirolo Palmas - Professor de sociologia de les migracions a la Universitat de Gènova (Itàlia). Marie Curie Senior Fellowship, Universitat de Lleida (2011-2013)

Aquesta conferència tractarà de les estructures profundes que organitzen el pensament d’estat (en el sentit de Sayad) i de la doxa acadèmica (en el sentitde Bourdieu) en la construcció d’un imaginari sobre les segones generacions. Signe d’un procés inoportú de radicació, els fi lls de les migracions tendeixen aser imaginats i representats com una comunitat ètnica, un desafi ament a la cohesió social, una condició de vulnerabilitat vinculada al fet d’estar suspesos entre dues cultures.
El professor Queirolo compararà les estructures profundes de les narratives acadèmiques en dos països de nova migració, caracteritzats, no obstant això,per dispositius d’"inserció/naturalització" i per processos d’"estigmatització/estereotipització" diferents.

dimarts, 22 de novembre del 2011

• Dilluns 23 de gener: "Immigració subalterna, racisme i fracàs escolar. Joves negres entre la perifèria de Barcelona i Santo Domingo"


• Dilluns 23 de gener de 2012:
"Immigració subalterna, racisme i fracàs escolar. Joves negres entre la perifèria de Barcelona i Santo Domingo"
per Luca Gilberti (Investigador en formació FPU Universitat de Lleida, Departament de Geografia i Sociologia, GESEC-Territori i Societat)

La ponència explorarà els resultats d’un estudi etnogràfic transnacional que se situa entre dos barris marginals de l’Hospitalet de Llobregat i alguns barris populars de la capital de Santo Domingo. A nivell teòric es tractarà de la relació entre racisme i fracàs escolar, fruit de la situació (migrant) subalterna que la institució educativa alimenta. El ponent presentarà el material elaborat a través de la seva etnografia multi-situada entre escola i espai públic, tant al país d’origen com al de destinació dels nois i noies dominicans protagonistes de l’estudi.

"Els controls i descontrols invisibles: normativització i narratives familiars en la domesticació de les TIC per part dels adolescents"

Avui una nova conferència del cicle "Viure, sentir i experimentar: noves perspectives de recerca sobre la joventut al segle XXI", organitzat per la Residència d’Investigadors i el Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona).


La sessió d'avui, titulada "Els controls i descontrols invisibles: normativització i narratives familiars en la domesticació de les TIC per part dels adolescents", a càrrec del Dr. Roger Martínez (Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya) a la Sala d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya, no ha defraudat als que hi han pogut assistir, i com era d'esperar ha plantejat temes de força actualitat i gran impacte social. Els convidats han fet una molt interessant i atractiva exposició de la recerca que porten a terme en aquest camp.http://www.imf.csic.es/web/fckfiles/file/Viure%20sentir%20experimentar%20DE.pdf

divendres, 11 de novembre del 2011

14 de Novembre: "De Barcelona a Rodas. Hombres e intercambios en el espacio euromediterráneo bajomedieval"

IMF - CSIC: Acció transversal “Repensant les alteritats”
SEMINARIS RECERCA AVUI: NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
"De Barcelona a Rodas. Hombres e intercambios en el espacio euromediterráneo bajomedieval"
Maria Elisa Soldani


A partir de la publicación, en 1949, de la obra ya clásica de Fernand Braudel “La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’époque de Philippe II”, los estudiosos han dedicado particular atención al Mediterráneo como sujeto histórico y han contribuido al conocimiento de las civilizaciones que se asomaban a esta cuenca y de sus interacciones. Colectivos caracterizados por una gran movilidad –en primer lugar los mercantiles– fueron protagonistas de los intercambios económicos y culturales. A partir de una reflexión metodológica, en esta sesión se desarrollará el tema de la circulación de las elites mercantiles, de la interacción entre grupos distintos por proveniencia o religión y del impacto de su actuación sobre las instituciones económicas mediterráneas bajomedievales, a través de tres ejemplos: él de los toscanos en Barcelona, el de los catalanes en la costa toscana y, finalmente, el de la presencia mercantil “cross-cultural” en un área de frontera del Mediterráneo oriental como la isla de Rodas. Esta investigación se enmarca dentro del trabajo del grupo dirigido por Roser Salicrú “La Corona de Aragón en el Mediterráneo bajomedieval. Interculturalidad, mediación, integración y transferencias culturales”.

DILLUNS, 14 DE NOVEMBRE DE 2011 - A LES DOTZE DEL MIGDIA
Saló d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya
Carrer de les Egipcíaques 15 – Barcelona. TEL. 934.426.576

Seminari d’Estudis Doctorals IMF-CSIC (Departament d'Estudis Medievals)

INSTITUCIÓ MILÀ I FONTANALS - CSIC
Seminari d’Estudis Doctorals - Calendari de Sessions(desembre - febrer de 2011-12)
Organitza: CSIC - IMF (Departament d'Estudis Medievals)- U.B.
Dimecres 14 de desembre, 16:30h - Institució Milà i Fontanals (CSIC)

"El panorama nobiliari de la governació d'Oriola a finals de l'Edat Mitjana"
Santiago PONSODA I LÓPEZ DE ATALAYA (Universitat d’Alacant)
Cuestiones acerca de la Bailía General de Valencia durante el siglo XV
Héctor GARCÍA LÓPEZ (Universitat d’Alacant)

Dimecres 18 de gener, 16:00h - Institució Milà i Fontanals (CSIC)

16:00-16:30h.: "Vínculos cooperativos y finanzas en la Castilla de los Reyes Católicos (1480-1495): sociología y redes "
Pablo ORTEGO RICO (Universidad Complutense de Madrid)
16:30-17:00h.: "Del impuesto señorial al municipal. Hacienda, gobierno y sociedad en el Señorío de Vizcaya al final de la Edad Media"
Imanol VITORES CASADO (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
17:00-17:30h.: "La fiscalità nel regno catalano-aragonese di Sardegna (1323-1355)"
Fabrizio ALIAS (Università di Sassari - Borsista Ras)

Més informació:


https://webmail.csic.es/imp/view.php?popup_view=1&mailbox=INBOX&index=2228&actionID=view_attach&id=2&mimecache=61e1d2f551db18d080f1f5ef51714397


Dimarts 7 de febrer, 16:00 - Universitat de Barcelona

Mafometus y Machometus: dos ejemplos de la biografía latina medieval del Profeta
Katarzyna Krystyna STARCZEWSKA (Universitat Autònoma de Barcelona)
EVROPAM LIBYAMQUE RAPAX VBI DIVIDIT VNDA:
Una aproximación a la navegación mediterránea de época romana
Carlos MEDINA HERNÁNDEZ (Universidad de La Laguna - Humboldt-Universität zu Berlin)


COORDINACIÓ I INFORMACIÓ
J.M. Jaime Moya - jjaime@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 288
A. Reixach Sala - areixach@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 288

dijous, 3 de novembre del 2011

LA POLÍTICA MUNICIPAL DE BARCELONA EN LA TESI DOCTORAL DE JAUME VICENS VIVES (1936)SEMINARI D'ESTUDIS MEDIEVALS
TAULA DE DEBAT

Barcelona, dilluns 7 de novembre de 2011, 11:30h
Sala d’actes de la Delegació del CSIC a Catalunya.
C/ Egipcíaques, 15 - Barcelona

LA POLÍTICA MUNICIPAL DE BARCELONA EN LA TESI DOCTORAL DE JAUME VICENS VIVES (1936)
a càrrec de Ramon Grau
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Línia estratègica:
El Mediterrani: espai d'intercanvis i relacions de poder.
Sublínia: Fiscalitat i finances públiques en la gènesi de l’Estat Modern: el cas de la Corona d’Aragó.
Institució Milà i Fontanals.

Col·labora: Universitat de Barcelona

Taula de Debat SEMINARI D'ESTUDIS MEDIEVALS


CALENDARI DE SESSIONS SEMINARI D'ESTUDIS MEDIEVALS - curs 2011-2012 (octubre-gener)

Dijous, 13 d´octubre
(sessió inaugural a l´Istituto Italiano di Cultura de Barcelona)
Presentació del llibre de Maria Elisa SOLDANI:
Uomini d´affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento
a càrrec de Paulino IRADIEL (Universitat de València)

Dilluns, 24 d´octubre
Las representaciones del acto de negociar en el siglo XV: algunas reflexiones
Stéphane PÉQUIGNOT (EPHE, París)

Dilluns, 7 de novembre:
La política municipal de Barcelona en la tesi doctoral de Jaume Vicens i Vives (1936)
Ramon GRAU (Institut de Cultura de Barcelona)

Dijous, 15 de desembre
Prezzi e salari in Italia in una prospettiva comparata
Paolo MALANIMA (Istituto di Studi sulle Società delMediterraneo, CNR, Nàpols)

Dilluns, 16 de gener
Crecimiento económico, redes de comercio y fiscalidad en Castilla a fines de la Edad Media
Hilario CASADO (Universidad de Valladolid)


COORDINACIÓ I INFORMACIÓ:
Manuel Sánchez - msanchez@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 225
Ana Gómez - agrabal@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 243
Roser Salicrú - rsalicru@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 224
Pere Verdés - pverdes@imf.csic.es; tel. 93 442 65 76 ext. 300

Institució Milà i Fontanals

dijous, 27 d’octubre del 2011

Del 14 al 18 de Novembre: "Què investiguem a les ciències de la terra?"

Del 14 al 18 de novembre 2011 09:00 – 20:00 hores:
"Què investiguem a les ciències de la terra?"
A través d'una exposició de cartells en el vestíbul de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona s'exposen les activitats que desenvolupen l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, ICTJA-CSIC, i la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Els diferents equips de recerca mostren quins són els seus projectes i com desenvolupen la seva recerca. El ICTJA-CSIC presenta les seves línies de recerca que són Estructura i dinàmica de la Terra, Canvis medioambientals en el registre geològic, Modelització geoquímica i geofísica, i Cristal·lografia i propietats òptiques i les de les infraestructures dels seus Serveis de Paleomagnetisme, labGEOTOP i Difracció de rajos X.
Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC-ICN)

Lloc: Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona
Marti i Franques, s/n. Barcelona
Contacte: José Luís Fernández Turiel -Telèfon : 93 409 54 10 / A/e: jlfernandez@ictja.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

14-11-11, 11:00 hores: "ADN i ordinadors"

14 de novembre de 2011 11:00 hores: "ADN i ordinadors"
Els àcids nucleics (DNA i RNA) estan formats per cadenes molt llargues de nucleòtids i tenen un paper fonamental en la transmissió genètica. S'explicaran alguns dels recents descobriments en aquest camp.

Lloc: Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
Sala d’Actes del CID. Jordi Girona, 18-26, Planta baixa
Contacte: Lídia Beltrán - Telèfon : 934006162 / A/e: lbften@iqac.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

11-11-11, 12 hores: "Sensors per a la detecció de malalties neurodegeneratives"


11 de novembre de 2011 12 hores
"Sensors per a la detecció de malalties neurodegeneratives"


Les malalties neurodegeneratives i neurològiques presenten cada vegada una incidència major en la nostra societat. S'indica que allò ideal seria poder detectar la malaltia uns deu anys abans de tenir símptomes cognitius perquè les teràpies farmacològiques tinguessin alguna oportunitat. Per a això és necessari aconseguir definir i detectar una col·lecció de biomarcadors que es vegin alterats en fases primerenques de la patologia i poder realitzar la detecció amb sistemes senzills i econòmics per al seu ús amb la població en general. La irrupció dels biosensors obre una porta a poder aconseguir aquest objectiu en proporcionar un sistema econòmic i ràpid amb el qual definir si un compost serveix com a biomarcador d'una patologia donada. A més, la disponibilitat dels sensors pot permetre personalitzar les teràpies farmacològiques ajustant-les a les necessitats reals de cada pacient maximitzant l'efecte terapèutic i minimitzant els efectes secundaris.
Lloc: Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
Sala d’Actes del CID. Jordi Girona, 18-26, Planta baixa
Contacte: Lídia Beltrán - Telèfon : 934006162 / A/e: lbften@iqac.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

10-11-11, 12:00 hores: FLOC I FLAMES

 
10 de novembre de 2011 a les 12:00 hores: "Foc i flames"

Projecció del vídeo "Fire & Flame" amb les explicacions d’un investigador. Les diferents seccions són: What is fire?; Liquid oxygen; Products of combustion; Oxygen; Hydro¬gen; Propane; Catalysts; Spontaneous Combustion; Magnesium; Burning without oxygen; Hydrogen/Chlorine bang; Nitrocellulose finale. El video és en anglès però en cas de necessitat es traduirà simultàniament.

Lloc: Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
Sala d’Actes del CID. Jordi Girona, 18-26, Planta baixa
Contacte: Lídia Beltrán - Telèfon : 934006162 / A/e: lbften@iqac.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

9-11-11: "La ciutat científica. Recórrer la història de la ciència passejant per la ciutat"

9 de novembre de 2011 9:15 hores:
"La ciutat científica. Recórrer la història de la ciència passejant per la ciutat"
Barcelona compta amb nombrosos espais que han estat cabdals per al desenvolupament de la ciència a la ciutat i, en general, al país. El recorregut a través d’alguns d’aquests espais permetrà conèixer com ha anat canviant l’activitat científica al llarg de cinc segles i farà una atenció especial a la relació que ha mantingut aquesta amb la societat del seu temps.

Lloc: Delegació del CSIC a Catalunya
c/ Egipcíaques, 15. 08001. Barcelona
Contacte: Laura Valls Telèfon : 934426576 / A/e: lvalls@dicat.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

EL CSIC A LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

Com cada any, el CSIC participa a la Setmana de la Ciència, que a Catalunya se celebra del 18 al 27 de novembre. A partir del 7 de novembre, els centres i instituts de recerca del CSIC organitzen activitats per apropar la recerca científica a la societat sota formats diversos: xerrades divulgatives, exposicions, portes obertes als centres de recerca, projeccions o itineraris.
http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

divendres, 21 d’octubre del 2011

Dimarts 25 d’octubre de 2011: "Emocions digitalitzades: intimitat, passió i compromís"

"Emocions digitalitzades: intimitat, passió i compromís"
Francesc Núñez Mosteo, Natàlia Cantó i Isaac González
Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya i GRECS (Grup d’Estudis en Cultura i Societat)

La centralitat i la quotidianitat de la comunicació electrònica en les relacions de parella ens porta a preguntar-nos sobre la manera com aquestes formes de comunicació intervenen en la formació i transformació dels vincles afectius i socials que es teixeixen dins de la parella. A partir de les entrevistes que el GRECS —en el marc d’una recerca sobre aquest tema— ha fet a una mostra de joves, refl exionarem sobre la intimitat, la passió i el compromís en el context d’allò que anomenen «emocions digitalitzades».

25 d'Octubre a les sis de la tarda a la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors
CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64, Barcelona. Tel. 93 443 27 59. www.residencia-investigadors.es

CICLE DE CONFERÈNCIES

VIURE, SENTIR I EXPERIMENTAR: NOVES PERSPECTIVES DE RECERCA SOBRE LA JOVENTUT AL SEGLE XXI
D’ençà de l’inici del segle xx, però sobretot a partir de la dècada de 1960, ≪la
qüestió juvenil≫ ha estat centre d’anàlisis i estudis continuats, de manera especial a partir del Maig del 68 i d’altres manifestacions paral·leles. Estudis com el de Jean Duvignaud "La planète des jeunes" (Paris, 1975) o el més recent de Franco Ferrarotti "La strage degli innocenti" (Roma, 2011) són algunes mostres de la permanent actualitat del tema com també de la constant preocupació per tal d’apropar-
se a conèixer millor que és, com és, com es viu, com es representa, en definitiva, qui hi ha avui en el ≪planeta jove≫. Per aquesta rao, la Residencia d’Investigadors,
en col·laboració amb el Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institucio Milà i Fontanals, el qual te una línia de recerca consolidada en el camp de les Ciències Socials sobre les pràctiques culturals i els estils juvenils i en l’àmbit de l’acció transversal ≪Repensant les Alteritats≫ d’aquest centre de recerca, organitza aquest cicle de conferències per tal d’oferir un coneixement expert sobre el món dels joves avui i obrir un espai de debat, acadèmic i divulgatiu, sobre aquest tema a partir del treball de camp i d’anàlisi de diferents experts que estudien alló que viuen, senten i experimenten els joves d’avui.

Direcció: Dra. Laura Porzio (Institució Milà i Fontanals-CSIC)
RESIDÈNCIA D’INVESTIGADORS
Institució Milà i Fontanals
Departament d’Arqueologia i Antropologia
Consell Superior d’investigacions científiques

Totes les conferències tindran lloc a les sis de la tarda a la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64, Barcelona.

dijous, 20 d’octubre del 2011

Presentació del llibre: "Boadilla" d'Esmond Romilly

28 d'Octubre a les 18:00 h. ==> Presentació del llibre d'Esmond Romilly: "Boadilla". Saló d'Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya. Egipciaques, 15 - 08001-Barcelona. Intervenen A.R.Celada i J.Pardo Tomás. Un dels llibres més apassionants sobre els primers mesos de la Guerra Civil espanyola. Un testimoni inèdit des de la perspectiva d'un voluntari britànic, el nebot rebel de Winston Churchill.

dimarts, 18 d’octubre del 2011

SEMINARI DE RECERCA: NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Dilluns, 24 d'Octubre de 2011 - a les 12:00 del migdia.
Saló d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya
Carrer de les Egipcíaques 15 – Barcelona

SEMINARI DE RECERCA:
NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
"La biografia social del vestit. Identitat i polítiques de la presentació social del cos a Guinea Equatorial"


Alba Valenciano i Josep Martí

dissabte, 8 d’octubre del 2011

Presentació del llibre: "Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento" de Maria Elisa Soldani

El Departament de Ciències Històriques – Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals del CSIC i l’Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organitzen la presentació del llibre: "Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento" de Maria Elisa Soldani

(número 69 de la col·lecció “Anejos del Anuario de Estudios Medievales” de la IMF del CSIC)

La presentació anirà a càrrec de l’autora i de Paulino Iradiel, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València

Acte inaugural del Seminari d’Estudis Medievals – Taula de Debat del Departament de Ciències Històriques – Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, curs 2011-2012

Dijous, 13 d’octubre de 2011 19:00 hores
Istituto Italiano di Cultura de Barcelona
Passatge Méndez Vigo, 5
08009 Barcelona
www.iicbarcellona.esteri.it
telèfon 93 487 53 06
Aquest lloc no intenta ser, evidentment, cap lloc amb caràcter institucional. Només vol ser un lloc de trobada d'amics i persones afins al CSIC o interessades en moltes de les activitats que aquesta institució promociona o du a terme principalment a Catalunya.