divendres, 14 de juny del 2013

HaGMA Hunter and Gatherers Micro-Archaeology"HaGMA Hunter and Gatherers Micro-Archaeology", a seminar to be delivered by David E. Friesem (Weizmann Institute of Science) at 11h on 28th June 2013 in the seminar rooms on the 1st floor at IMF-CSIC, c/ Egipcíaques 15, 08001 - Barcelona (Spain).

The seminar will discuss HaGMA, an interdisciplinary project aiming to study the spatial deposition of the microscopic archaeological record for transitions in hunter-gatherers societies.

An ethnoarchaeological approach is suggested, by which 'state of the art' analytical instruments study microscopic remains in contemporary dwellings of hunter-gatherers in South India.

Special attention will be given to spatial sampling and mapping on the field and to analyses in the laboratories, incorporating techniques from the field of geochemistry, geology and geography.

This seminar is organized by the CaSES research group in the Department of Archaeology and Anthropology at Institución Milá y Fontanals of the Spanish National Research Council (CSIC).

                                                                 

The transition of Upper Paleolithic Anatomically Modern Humans hunter-gatherers to Neolithic farmers in the end of the Pleistocene (ca. 12,000 years ago), must have involved profound changes in humans' life in various aspects such as: society, demography, ideology, spirituality, art, self identity, perceptions of the environment and more, with the emergence of a new subsistence economy being only one aspect out of many. Archaeologically this process is commonly examined through economical criteria only (i.e., whether the morphology of animals bones and plants indicate their domestication). Social anthropologists, who studied contemporary hunter-gatherers in light of profound changes in their lives due to processes of modernization and development initiatives, argue that daily domestic activities may reflect social organization and world views of the examined group, regardless of their subsistence economy. Thus, being a hunter-gatherer is far beyond the mere actions of hunting and gathering, it is a way of living and perceiving the world, which is expressed by everyday practices.

The proposed research arose from the latest developments in microarchaeological analytical methodologies and social anthropology of contemporary hunter-gatherers, in order to connect intangible insights and theories of hunter-gatherers perceptions and ways of living to the archaeological microscopic record. An ethnoarchaeological approach is suggested where 'state of the art' analytical instruments will study microscopic remains in contemporary dwellings of hunter-gatherers in South India. Special attention will be given to spatial sampling and mapping at the field and analyses in the laboratories, incorporating techniques from the field of geochemistry, geology and geography. This proposed research argue that analyses of microscopic remains spatial distribution has the potential to open a window to observe changes in social organization and world views of prehistoric societies, regardless to the presence of new domesticated morphologies of plants and animal bones.

dimecres, 5 de juny del 2013

La Corona d’Aragó i la República de Venècia en el segle XIV: Presentació del projecte en el seu conjunt i estudi particular dels consolats venecians de Palma de Mallorca i de BarcelonaDimecres dia 12 de juny, a les 16h.
Aula de seminaris de la Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona, C/ Egipcíaques, 15)

Darrera sessió del Seminari d’Estudis Doctorals del curs 2012-13, organitzat pel Seminari d’Estudis Medievals del Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona) i l’Associació de Recerca i Difusió InTerdisciplinària en Cultures Medievals (ARDIT), amb el suport de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i el màster en Cultures Medievals de la UB. 

La sessió serà impartida pel doctorand Christian Alexander Neumann, M.A. (Ruhr-Universität Bochum / Zentrum für Mittelmeerstudien, ZMS), amb el títol "La Corona d’Aragó i la República de Venècia en el segle XIV: Presentació del projecte en el seu conjunt i estudi particular dels consolats venecians de Palma de Mallorca i de Barcelona"


La meva tesi doctoral amb el títol Das Mittelmeer beherrschen: Die mediterranen Seemächte Venedig und Aragon im 14. Jahrhundert (Dominar la Mediterrània: Les talassocràcies mediterrànies Venècia i Aragó en el segle XIV) voldria ser una contribució als estudis sobre la Mediterrània en l’àrea de llengua alemanya, on els darrers anys s’han intensificat. Per a la Mediterrània, la talassocràcia té un paper decisiu. Tanmateix, hi ha encara dèficits teòrics i terminològics considerables. L’estudi intensiu de la història dels dos poders revela que els tres camps temàtics “diplomàcia”, “comerç” i “pirateria” són els punts neuràlgics de les relacions veneciano-catalanes i que el se-gle XIV és el període de la gènesi d’aquestes, encara que ja hi havia hagut contactes esporàdics. Durant tot el segle XIV, l’antagonisme dels dos poders vers Gènova condicionava les relacions entre veneci-ans i catalans, de manera que s’ha de considerar la República de Sant Jordi com el tercer actor. En la primera part de la presentació, voldria presentar el projecte en el seu conjunt. En la segona part, intentaré parlar sobre noves notícies referents als consolats venecians de Palma de Mallorca i de Barcelona sobre els quals se sabia poc fins ara. Tinc la intenció de combinar la presentació de continguts amb qüestions de metodologia i teoria.
COORDINACIÓ I INFORMACIÓ
Albert Reixach Sala - areixach@imf.csic.es
Araceli Rosillo Luque - araceli.rosillo@gmail.com
Marta Segarrés Gisbert - msegarres@ub.edu
Esther Tello Hernández –etello@imf.csic.es