dijous, 27 d’octubre del 2011

Del 14 al 18 de Novembre: "Què investiguem a les ciències de la terra?"

Del 14 al 18 de novembre 2011 09:00 – 20:00 hores:
"Què investiguem a les ciències de la terra?"
A través d'una exposició de cartells en el vestíbul de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona s'exposen les activitats que desenvolupen l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, ICTJA-CSIC, i la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Els diferents equips de recerca mostren quins són els seus projectes i com desenvolupen la seva recerca. El ICTJA-CSIC presenta les seves línies de recerca que són Estructura i dinàmica de la Terra, Canvis medioambientals en el registre geològic, Modelització geoquímica i geofísica, i Cristal·lografia i propietats òptiques i les de les infraestructures dels seus Serveis de Paleomagnetisme, labGEOTOP i Difracció de rajos X.
Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC-ICN)

Lloc: Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona
Marti i Franques, s/n. Barcelona
Contacte: José Luís Fernández Turiel -Telèfon : 93 409 54 10 / A/e: jlfernandez@ictja.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

14-11-11, 11:00 hores: "ADN i ordinadors"

14 de novembre de 2011 11:00 hores: "ADN i ordinadors"
Els àcids nucleics (DNA i RNA) estan formats per cadenes molt llargues de nucleòtids i tenen un paper fonamental en la transmissió genètica. S'explicaran alguns dels recents descobriments en aquest camp.

Lloc: Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
Sala d’Actes del CID. Jordi Girona, 18-26, Planta baixa
Contacte: Lídia Beltrán - Telèfon : 934006162 / A/e: lbften@iqac.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

11-11-11, 12 hores: "Sensors per a la detecció de malalties neurodegeneratives"


11 de novembre de 2011 12 hores
"Sensors per a la detecció de malalties neurodegeneratives"


Les malalties neurodegeneratives i neurològiques presenten cada vegada una incidència major en la nostra societat. S'indica que allò ideal seria poder detectar la malaltia uns deu anys abans de tenir símptomes cognitius perquè les teràpies farmacològiques tinguessin alguna oportunitat. Per a això és necessari aconseguir definir i detectar una col·lecció de biomarcadors que es vegin alterats en fases primerenques de la patologia i poder realitzar la detecció amb sistemes senzills i econòmics per al seu ús amb la població en general. La irrupció dels biosensors obre una porta a poder aconseguir aquest objectiu en proporcionar un sistema econòmic i ràpid amb el qual definir si un compost serveix com a biomarcador d'una patologia donada. A més, la disponibilitat dels sensors pot permetre personalitzar les teràpies farmacològiques ajustant-les a les necessitats reals de cada pacient maximitzant l'efecte terapèutic i minimitzant els efectes secundaris.
Lloc: Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
Sala d’Actes del CID. Jordi Girona, 18-26, Planta baixa
Contacte: Lídia Beltrán - Telèfon : 934006162 / A/e: lbften@iqac.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

10-11-11, 12:00 hores: FLOC I FLAMES

 
10 de novembre de 2011 a les 12:00 hores: "Foc i flames"

Projecció del vídeo "Fire & Flame" amb les explicacions d’un investigador. Les diferents seccions són: What is fire?; Liquid oxygen; Products of combustion; Oxygen; Hydro¬gen; Propane; Catalysts; Spontaneous Combustion; Magnesium; Burning without oxygen; Hydrogen/Chlorine bang; Nitrocellulose finale. El video és en anglès però en cas de necessitat es traduirà simultàniament.

Lloc: Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC)
Sala d’Actes del CID. Jordi Girona, 18-26, Planta baixa
Contacte: Lídia Beltrán - Telèfon : 934006162 / A/e: lbften@iqac.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

9-11-11: "La ciutat científica. Recórrer la història de la ciència passejant per la ciutat"

9 de novembre de 2011 9:15 hores:
"La ciutat científica. Recórrer la història de la ciència passejant per la ciutat"
Barcelona compta amb nombrosos espais que han estat cabdals per al desenvolupament de la ciència a la ciutat i, en general, al país. El recorregut a través d’alguns d’aquests espais permetrà conèixer com ha anat canviant l’activitat científica al llarg de cinc segles i farà una atenció especial a la relació que ha mantingut aquesta amb la societat del seu temps.

Lloc: Delegació del CSIC a Catalunya
c/ Egipcíaques, 15. 08001. Barcelona
Contacte: Laura Valls Telèfon : 934426576 / A/e: lvalls@dicat.csic.es

Setmana de la Ciència: http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

EL CSIC A LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

Com cada any, el CSIC participa a la Setmana de la Ciència, que a Catalunya se celebra del 18 al 27 de novembre. A partir del 7 de novembre, els centres i instituts de recerca del CSIC organitzen activitats per apropar la recerca científica a la societat sota formats diversos: xerrades divulgatives, exposicions, portes obertes als centres de recerca, projeccions o itineraris.
http://www.dicat.csic.es/SC2011_activitats_CSIC.pdf

divendres, 21 d’octubre del 2011

Dimarts 25 d’octubre de 2011: "Emocions digitalitzades: intimitat, passió i compromís"

"Emocions digitalitzades: intimitat, passió i compromís"
Francesc Núñez Mosteo, Natàlia Cantó i Isaac González
Estudis d’Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya i GRECS (Grup d’Estudis en Cultura i Societat)

La centralitat i la quotidianitat de la comunicació electrònica en les relacions de parella ens porta a preguntar-nos sobre la manera com aquestes formes de comunicació intervenen en la formació i transformació dels vincles afectius i socials que es teixeixen dins de la parella. A partir de les entrevistes que el GRECS —en el marc d’una recerca sobre aquest tema— ha fet a una mostra de joves, refl exionarem sobre la intimitat, la passió i el compromís en el context d’allò que anomenen «emocions digitalitzades».

25 d'Octubre a les sis de la tarda a la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors
CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64, Barcelona. Tel. 93 443 27 59. www.residencia-investigadors.es

CICLE DE CONFERÈNCIES

VIURE, SENTIR I EXPERIMENTAR: NOVES PERSPECTIVES DE RECERCA SOBRE LA JOVENTUT AL SEGLE XXI
D’ençà de l’inici del segle xx, però sobretot a partir de la dècada de 1960, ≪la
qüestió juvenil≫ ha estat centre d’anàlisis i estudis continuats, de manera especial a partir del Maig del 68 i d’altres manifestacions paral·leles. Estudis com el de Jean Duvignaud "La planète des jeunes" (Paris, 1975) o el més recent de Franco Ferrarotti "La strage degli innocenti" (Roma, 2011) són algunes mostres de la permanent actualitat del tema com també de la constant preocupació per tal d’apropar-
se a conèixer millor que és, com és, com es viu, com es representa, en definitiva, qui hi ha avui en el ≪planeta jove≫. Per aquesta rao, la Residencia d’Investigadors,
en col·laboració amb el Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institucio Milà i Fontanals, el qual te una línia de recerca consolidada en el camp de les Ciències Socials sobre les pràctiques culturals i els estils juvenils i en l’àmbit de l’acció transversal ≪Repensant les Alteritats≫ d’aquest centre de recerca, organitza aquest cicle de conferències per tal d’oferir un coneixement expert sobre el món dels joves avui i obrir un espai de debat, acadèmic i divulgatiu, sobre aquest tema a partir del treball de camp i d’anàlisi de diferents experts que estudien alló que viuen, senten i experimenten els joves d’avui.

Direcció: Dra. Laura Porzio (Institució Milà i Fontanals-CSIC)
RESIDÈNCIA D’INVESTIGADORS
Institució Milà i Fontanals
Departament d’Arqueologia i Antropologia
Consell Superior d’investigacions científiques

Totes les conferències tindran lloc a les sis de la tarda a la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, carrer Hospital 64, Barcelona.

dijous, 20 d’octubre del 2011

Presentació del llibre: "Boadilla" d'Esmond Romilly

28 d'Octubre a les 18:00 h. ==> Presentació del llibre d'Esmond Romilly: "Boadilla". Saló d'Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya. Egipciaques, 15 - 08001-Barcelona. Intervenen A.R.Celada i J.Pardo Tomás. Un dels llibres més apassionants sobre els primers mesos de la Guerra Civil espanyola. Un testimoni inèdit des de la perspectiva d'un voluntari britànic, el nebot rebel de Winston Churchill.

dimarts, 18 d’octubre del 2011

SEMINARI DE RECERCA: NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Dilluns, 24 d'Octubre de 2011 - a les 12:00 del migdia.
Saló d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya
Carrer de les Egipcíaques 15 – Barcelona

SEMINARI DE RECERCA:
NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
"La biografia social del vestit. Identitat i polítiques de la presentació social del cos a Guinea Equatorial"


Alba Valenciano i Josep Martí

dissabte, 8 d’octubre del 2011

Presentació del llibre: "Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento" de Maria Elisa Soldani

El Departament de Ciències Històriques – Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals del CSIC i l’Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organitzen la presentació del llibre: "Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento" de Maria Elisa Soldani

(número 69 de la col·lecció “Anejos del Anuario de Estudios Medievales” de la IMF del CSIC)

La presentació anirà a càrrec de l’autora i de Paulino Iradiel, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València

Acte inaugural del Seminari d’Estudis Medievals – Taula de Debat del Departament de Ciències Històriques – Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, curs 2011-2012

Dijous, 13 d’octubre de 2011 19:00 hores
Istituto Italiano di Cultura de Barcelona
Passatge Méndez Vigo, 5
08009 Barcelona
www.iicbarcellona.esteri.it
telèfon 93 487 53 06
Aquest lloc no intenta ser, evidentment, cap lloc amb caràcter institucional. Només vol ser un lloc de trobada d'amics i persones afins al CSIC o interessades en moltes de les activitats que aquesta institució promociona o du a terme principalment a Catalunya.