dimecres, 22 de febrer del 2012

Recerca en Biomedicina: Seminaris d’actualització científica per al professorat de secundària i Batxillerat

El proper 14 de març s'inicia el cicle de seminaris "Recerca en Biomedicina", dirigit al professorat de secundària i Batxillerat. Està organitzat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (CSIC) i consta de tres sessions en les quals diferents investigadors oferiran l'estat actual de la seva línia de recerca (inflamació, transplantament cel·lular, Alzheimer, malalties mentals, contaminants ambientals i neurotoxicitat). Obert el termini d'inscripció!

Organitza: Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) del CSIC

Programa: http://www.dicat.csic.es/seminaris_iibb.pdf
Dimecres 14/03/2012
16:00-17:15 "Les dues cares de la inflamació" - Daniel Clos (Departament Patologia Experimental)
17:30-18:45 "La malaltia d’Alzheimer" - Josep Mª Tusell (Departament Isquèmia Cerebral i Neurodegeneració)
Dimecres 21/03/2012
16:00-17:15 "Cervell i malalties cerebrovasculars" - Tomás Santalucía (Departament Isquèmia Cerebral i Neurodegeneració)
17:30-18:45 "Teràpies cel·lulars i regeneració pulmonar" - Anna Serrano (Departament Patologia Experimental)
Dimecres 28/03/2012
16:00-17:15 "Neurofarmacologia molecular: RNA de interferència com a estratègia terapèutica" - Analía Bortolozzi (Departament Neuroquímica i Neurofarmacologia)
17:30-18:45 "Influència dels contaminants ambientals sobre les funcions del sistema nerviós" - Eduard R. Farré (Departament Isquèmia Cerebral i Neurodegeneració)

"Dinàmiques de poder i submissió a la lírica amorosa medieval occitana, catalana i valenciana"

2 de març, a les 11:30h.: Taula de debat, organitzada pel Departament de Ciències Històriques – Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), en què la Dra. Marion Coderch (Universitat de Barcelona) impartirà la conferència titulada Dinàmiques de poder i submissió a la lírica amorosa medieval occitana, catalana i valenciana.

La sessió tindrà lloc a la Sala d’actes de la Delegació del CSIC a Catalunya
(c/ Egipcíaques, 15, Barcelona)


DINÀMIQUES DE PODER I SUBMISSIÓ A LA LÍRICA AMOROSA MEDIEVAL OCCITANA, CATALANA I VALENCIANA
Marion Coderch(Universitat de Barcelona)

Organitza:
Línia estratègica: El Mediterrani: espai d'intercanvis i relacions de poder
Sublínia: Llatí i llengua romànica en el Mediterrani medieval: “Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae
CSIC - IMF


dijous, 16 de febrer del 2012

Hace 13.000 años ya había indicios de diferenciación social humana

Madrid, miércoles 15 de febrero de 2012
􀂃 El CSIC dirige las investigaciones en Qarassa 3, un poblado completo de 12 cabañas de la cultura natufiense en Siria
􀂃 La diversidad en la estructura de algunas estancias indica diferencias sociales entre la comunidad
􀂃 El asentamiento, habitado por entre 40 y 60 personas, documenta el paso del nomadismo al sedentarismo


Hace 13.000 años, las comunidades humanas que habitaban el sur de Siria comenzaban a exhibir una diferenciación social, según los análisis de un yacimiento en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El poblado completo, denominado Qarassa 3, se compone de 12 cabañas, dos de las cuales muestran un nivel de complejidad superior al resto. Según el investigador del CSIC en la Institución Milá y Fontanals Juan José Ibáñez, “esta característica podría indicar una diferencia en el rol social de sus habitantes”.
De las cabañas, se conserva la base de los muros, erigidos con piedras basálticas.
Gracias a ellas, se sabe que las estancias eran circulares, de entre cuatro y cinco metros de diámetro. La existencia de agujeros de poste sugiere que la cubierta y el alzado de las paredes eran de materia vegetal.
Las dos viviendas con un mayor nivel de complejidad son las que están situadas en la zona más meridional del poblado. Una de ellas presenta divisiones internas y una pequeña plataforma interior sobreelevada, y la otra consta de una fosa y dos plataformas exteriores asociadas a la puerta de entrada.
Para el responsable de la excavación, el investigador del CSIC en el mismo centro que Ibáñez, Xavier Terradas, “la estructuración del espacio interior es un hallazgo clave en la historia de la arquitectura”. Las estancias tienen entre 12 y 16 metros cuadrados de superficie, por lo que Terradas interpreta que el poblado debía componerse de entre 40 y 60 individuos. El investigador del CSIC explica: “La distribución de todas ellas, adyacentes entre sí, pero no superpuestas y organizadas en forma de arco orientado hacia un antiguo lago, demuestra que todas formaban parte de un mismo poblado”.
Font de la notícia: Web del CSIC

La estructura de ‘queso gruyère’ redirige el diseño de superconductores de alta temperatura

Data: 13/02/2012
Mitjà: Departament de Comunicació CSIC

Una investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat un nou mecanisme que facilita el disseny de superconductors d'alta temperatura. La tècnica es basa en l'alteració del material superconductor perquè la seva estructura present regions especials on es trenca la superconductivitat que podrien assemblar els forats en un formatge gruyère a escala nanomètrica.

Els materials superconductors són capaços de transportar corrents elèctrics fins a 100 vegades superiors al coure gràcies a propietats de la mecànica quàntica. Per a això, el material ha de presentar espais de dimensions nanomètriques on es trenqui la coherència quàntica i l'estat superconductor i s'emmagatzemin els vòrtex magnètics.

Fins ara, aquestes regions s'obtenien mitjançant la creació de defectes i la superposició en l'estructura d'una fase secundària no conductora que creava aquests espais. El treball del CSIC, publicat ahir a la revista Nature Materials, demostra que mitjançant la creació d'una estructura de tensions a escala nanomètrica de la xarxa cristal · lina es generen "corrents elèctrics extraordinàries, governades per un nou mecanisme físic", assegura l'investigador de l'Institut de Materials de Ciència de Materials de Barcelona del CSIC Xavier Obradors, que ha dirigit el treball.

Segons la coautora de l'article, també investigadora del CSIC en el mateix institut de Obradors, Teresa Puig, el principal avantatge del mecanisme és que "permet dissenyar una nova generació de superconductors d'alta temperatura capaços de proporcionar insospitables prestacions per a les aplicacions més exigents".

Tota la informació: aquí...

dimarts, 14 de febrer del 2012

Seminari: "Tècniques de teledetecció i observació terrestre aplicades a l'arqueologia i el medi ambient"

Dimecres 29 de febrer, 17 h.
Sala d’Actes de la Institució Milà i Fontanals-CSIC. C/ Egipcíaques, 15, 08001 Barcelona
Organitza: Departament d’Arqueologia i Antropologia (IMF-CSIC)
“The use of CORONA satellite photography in archaeology”
Dr. Nikolaos Galiatsatos (University of Durham, UK)


Històricament, els arqueòlegs han utilitzat les fotografies aèries per detectar traces del passat. A molts països, no obstant, la cobertura o disponibilitat de certes imatges aèries es insuficient o inassequible. Les fotografies dels satèl·lits CORONA es van obtenir durant la dècada de 1960, en una època en que molts paisatges (i, per extensió, el registre arqueològic preservat a la superfície terrestre) encara no havien patit l’expansió de l’urbanisme i l’agricultura mecanitzada. El detall de les imatges CORONA és comparable a les fotografies aèries a gran altitud i la seva relació cost/cobertura fa que sigui un recurs molt barat. Per això les fotografies CORONA han esdevingut una valuosa font d’informació en estudis arqueològics. El Dr. Galiatsatos introduirà les fotografies dels satèl·lits CORONA, com aquestes s’han utilitzat per respondre preguntes actuals i com s’han aplicat a la recerca arqueològica.
El seminari és el segon d’una sèrie centrada en les interaccions home-medi ambient i en les xarxes socio-ecològiques. El seminari proposa acostar estudiants i investigadors en arqueologia amb uns perspectiva de l’ecologia humana.

dimecres, 8 de febrer del 2012

Col·loqui "Ser esclau: Dinàmiques socials, identitats, aculturació (Mediterrània i primer Atlàntic, segles XIV-XVII)"

9-10 de febrer 2012 - Barcelona - Institució Milà i Fontanals

Els estudis que han fet emergir l’esclavitud i el captiveri com a constants de les societats europees medievals i modernes són abundants. Sovint, fan al·lusió a la marginalitat de l’esclau, a les transformacions identitàries a les quals es veu abocat, a la seva acceptació o resistència a l’aculturació, a la consistència i riquesa del seu bagatge cultural... Els manlleus de les ciències socials poden ajudar a renovar les aproximacions al fenomen, però són problemàtics.
Arran d’això, el col·loqui es planteja dos objectius: en primer lloc, avançar cap a nous estudis d’història social de l’esclavitud que se centrin en l’esclau i en la seva xarxa de relacions socials, i que siguin capaços d’introduir-hi l’anàlisi de noves fonts i de rellegir les que tradicionalment han estat més explotades; en segon terme, contribuir a l’enriquiment de l’aparell metodològic i interpretatiu de les fonts, potenciant el debat, la reflexió i l’aprofitament de la renovació epistemològica que experimenten l’antropologia i la sociologia històriques.

Comitè científic i organitzador:
Iván Armenteros
(IMF, CSIC, Barcelona)
Daniel Baloup (Casa de Velázquez, Madrid)
Fabienne Guillén (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Roser Salicrú i Lluch (IMF, CSIC, Barcelona)
·Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya «La Corona catalano-aragonesa, l’Islam i el món mediterrani» (2009 SGR 1452)
·Amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
·Projecte de Recerca Finançat pel MICINN «La Corona d’Aragó a la Mediterrània tardomedieval. Interculturalitat, mediació, integració i transferències culturals» (HAR2010-16361)


Coord.: Fabienne Guillén, Roser Salicrú i Lluch
Org.: Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), EURESCL (7e PCRD, Sciences socioéconomiques et humaines)

SEMINARIS RECERCA AVUI: "NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS"

Acció transversal “Repensant les alteritats”

DILLUNS, 13 DE FEBRER DE 2012 - A LES DOTZE DEL MIGDIA
Saló d’Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya
Carrer de les Egipcíaques 15 – Barcelona
Institució Milà i Fontanals - CSIC

SimulPast
Social and environmental transitions: Simulating the past to understand human behaviour
Marco Madella & SimulPast Team Members

L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'una metodologia innovadora i interdisciplinar adreçada a modelitzar i simular les societats del passat, i la seva interacció amb els canvis en el medi ambient. Els models computacionals i els sistemes de simulació complexos han dominat el debat científic durant l'última dècada, generant nous resultats en diverses branques de les ciències naturals (biologia, geologia, etc.) i dels que han nascut disciplines científiques totalment noves (bioinformàtica, geoinformática, informàtica de la salut, etc.). Només uns pocs equips a tot el món estan desenvolupant programes d'investigació en aquesta línia, amb resultats realment prometedors. Encara que les tecnologies de simulació segueixen sent encara un repte en el camp de les humanitats, precisament per això presenten el potencial de convertir en una eina essencial en el futur. En història, i més concretament en arqueologia, la creació d'una metodologia de simulació presenta una oportunitat única en el desenvolupament i validació de noves tècniques i de nous enfocaments, no només per tal de millorar la recerca del passat, sinó també per aconseguir entendre millor el món actual.

"Esclaus africans a Barcelona : la participació catalana en el tràfic negrer de l'edat mitjana"

Ivan Armenteros, participa en la publicació d'un article(1) en la revista "Sàpiens" amb l'assessorament especialitzat.

Durant tota l'edat mitjana, les platges de Barcelona van ser un punt cabdal de compra i venda d'esclaus. Sarraïns, tàrtars i subsaharians compartien penes i treballs en els magatzems i conreus on se'ls feia treballar. De tots, el cas més desconegut i sorprenent és el dels negres africans, capaços d'organiLzar-se en una confraria pionera i de col·laborar en les festes de ta ciutat. Per Sònia Casas (periodista), amb l'assessorament d'Ivan Armenteros (investigador especialitzat en història de l'esclavitud medieval i moderna)


(1) Sònia Casas (text), Iván Armenteros (assessorament): "Esclaus africans a Barcelona: la participació catalana en el tràfic negrer de l'edat mitjana". Sàpiens. Núm. 112 (Gener 2012), p. 28-35.

Per obtenir més informació:
:: FERRER. M' TERESA; MUTGE. JOSEFINA (eds.). De l'esclavlitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l'Edat Mitjana. Barcelona: CSIC. 2000.
:: HEERS, J. Esclavas y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media, València: Edicions Alfons el Magnanim, 1989.
:: PHILlIPS, WILLlAM. La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico. Madrid: Siglo XXI, 1989.
:: VERLlNDEN. CHARLES. L'esdavage dans l'Eurape médiévale (2 vals.). Gant: De Tempel - Royal Universlty of Ghent, 1955 i 197

dissabte, 4 de febrer del 2012

Darrera publicació de José Pardo-Tomás

José Pardo Tomás, investigador del Departament d'Història de la Ciència de la "Institució Milà i Fontanals" del CSIC, de Barcelona, analitza en aquesta darrera publicació (1) la popularització dels coneixements acadèmics en el camp de la història natural i la medicina en la Nova Espanya, centrant-se en Problemas y secretos maravillosos de las Indias (Mexico, 1591) de Juan Cárdenas (1563-1609). D'una banda, aquest treball ofereix una base teòrica i racional per a la integració dels coneixements indígenes (especialment en el camp de les plantes medicinals) dins d'un paradigma científic europeu. D'altra banda, el treball de Cárdenas proporciona l'accés als coneixements acadèmics, fins i tot als no acadèmics en el món colonial. Pardo Tomás veu l'obra de Cárdenas com un exemple típic "Ciència criolla"

(1) Pardo-Tomás, José: "Natural knowledge and medical remedies in the book of secrets: uses and appropriations in Juan de Cárdenas' Problemas y secretos maravillosos de las Indias (Mexico, 1591)". En: Anagnostou, Sabine; Egmond, Florike; Fiedrich, Christoph (eds.). A Passion for Plants: Materia medica and botany in scientific networks from the 16th to 18th centuries . Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2011 (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie, Bd. 95) p. 93-108.