divendres, 23 de desembre del 2011

Dimarts 21 de febrer: "La posterioritat inoportuna com a pensament d’estat i doxa acadèmica sobre els fills de la migració"

"La posterioritat inoportuna com a pensament d’estat i doxa acadèmica sobre els fills de la migració. Una comparació Espanya-Itàlia".


Luca Queirolo Palmas - Professor de sociologia de les migracions a la Universitat de Gènova (Itàlia). Marie Curie Senior Fellowship, Universitat de Lleida (2011-2013)

Aquesta conferència tractarà de les estructures profundes que organitzen el pensament d’estat (en el sentit de Sayad) i de la doxa acadèmica (en el sentitde Bourdieu) en la construcció d’un imaginari sobre les segones generacions. Signe d’un procés inoportú de radicació, els fi lls de les migracions tendeixen aser imaginats i representats com una comunitat ètnica, un desafi ament a la cohesió social, una condició de vulnerabilitat vinculada al fet d’estar suspesos entre dues cultures.
El professor Queirolo compararà les estructures profundes de les narratives acadèmiques en dos països de nova migració, caracteritzats, no obstant això,per dispositius d’"inserció/naturalització" i per processos d’"estigmatització/estereotipització" diferents.